Credo

 

Mentálhigiénés szakemberként dolgozom, diplomámat a Semmelweis Egyetemen szereztem. Munkám szempontjából meghatározó a személyközpontú megközelítés és a rendszerszemlélet. A Magyar Személyközpontú Pszichoterápiás és Tanácsadási Egyesület képzésében Személyközpontú Tanácsadó címet szereztem, részt veszek a Magyar Családterápiás Egyesület képzésében. A megközelítések, melyeket alkalmazok hatékonyságvizsgálatok során ellenőrzött, evidence-based módszertan alapján zajlanak.

Munkám során arra törekszem, hogy biztonságos teret adjak. Olyan helyet, ahol semmiről nem szégyen beszélni, ahol nem kell az ajtón kívül hagyni a személyünk bizonyos részeit, hanem nyíltan lehet beszélni érzésekről, gondolatokról, vágyakról. A folyamat során az érzetek, motivációk, érzelmek egyre hozzáférhetőbbé és érthetőbbé válnak. Eközben a külvilág elvárásai mellett egyre hangsúlyosabbá válik a belső iránytű.

Önkéntesként veszek részt a társadalmi önismeretre fókuszáló Civil Csoport Hétvége (Facebook) nevű kezdeményezésben. A CCH egy három napos rendezvény, mely során a résztvevők csoporthelyzetekbe kerülve saját bőrükön tudják tanulmányozni a csoportjelenségeket, és saját magukat a csoport résztvevőjeként. Eközben a csoportban megjelennek a tágabb társadalmi közegre is jellemző folyamatok.

Szakmai háttér

A személyközpontú pszichológiai irányzatról

Munkám során alapvetően a személyközpontú irányzat elveit követem. A személyközpontú pszichológiai iskola alapvetése, hogy minden emberben hatalmas belső tartalékok rejlenek önmaga megértésére, a fejlődésre, növekedésre. A gyerekkorban önmagunkról kapott külső visszajelzések belsővé válnak. Ezáltal gyakran különválik, eltávolodik egymástól mindaz, amit önmagunkról belsőleg érzékelünk és az, amit mások tükrén át gondolunk magunkról. Énidegen szerepek alakulnak ki. A segítő kapcsolat képes beindítani, katalizálni a belső tartalékokat, saját erőforrásokat, amik eltakarítják az akadályokat a belső szabadság útjából, miközben a megtapasztalt önkép és a vágyott én közelebb kerül egymáshoz.

Rendszerszemlélet, EFT

A rendszerszemlélet elsősorban a családterápiás irányzat sajátja. Központi gondolata, hogy az egyén nem elszigetelten létezik, hanem kapcsolatokban, környezete részeként. A személy folyamatos oda-vissza kölcsönhatásban van a környezetében élőkkel, családjával, csoportjaival. Egy betegség, egy tünet gyakran nem magyarázható, ha kizárólag az egyént vizsgáljuk, sokkal inkább értelmezhető a kapcsolati rendszer zavaraként. Ha a rendszer változik, akkor változik az egyén is, és fordítva. Ha egy gumiháló egyik pontja elmozdul, valamilyen módon az egész háló reagálni fog a változásra.